Varför erbjuder Svenska Dagbladet tjänsten SvD Skola?

Uppdaterad

SvD:s vision om ett öppet och demokratiskt samhälle börjar i skolan.
Därför är det viktigt att SvD finns som en naturlig del i skolan och att vi som mediehus gör fri och oberoende journalistik tillgänglig för eleverna.

Vi vill med SvD Skola stödja både lärare och elever i undervisningen, dels när det gäller att följa med i nyhetsflödet, men också när det gäller att lyfta fram olika perspektiv, och rusta elever att fatta självständiga och välgrundade beslut.

Guide taggad med: Skola
warning Created with Sketch.