Varför är månadsbeloppet på min faktura högre än månadspriset?

Uppdaterad

Om beloppet på din första faktura är högre än väntat, beror det på att vi fakturerar ett månadsbelopp i förskott. Det gör att du faktureras dels för tidningar som har levererats (från dagen prenumerationen startade) men också för nästkommande månad.

Om du har valt att dela upp betalningen så kan beloppet vara lite lägre, eller högre, på din första och sista delfaktura, jämfört med de övriga fakturorna.

warning Created with Sketch.