Vad gäller när personuppgifter hanteras för journalistiska ändamål?

Uppdaterad

Svenska Dagbladet behandlar vi även personuppgifter för journalistiska ändamål. För dessa sammanhang gäller tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen, som har företräde framför GDPR och dataskyddslagen. Det innebär att grundlagsskyddade medier som SvD kan använda personuppgifter på samma sätt som tidigare för journalistiska ändamål.

warning Created with Sketch.