Vad är SvD Junior?

Uppdaterad

SvD Junior är Svenska Dagbladets nyhetstidning för barn och unga.
Den kommer ut en gång i veckan 49 ggr om året.

Besök svd.se/junior för mer information eller prova på ett nummer här.