Hur länge och under vilka tider kan jag komma åt nyheterna gratis på SvD.se via SvD Skola?

Uppdaterad

För ansluten skolpersonal gäller tillgången dygnet runt, en termin i taget. För elever som aktiverar engångskod, skapad av läraren, ges access under 30 dagar. Själva engångskoden måste aktiveras inom 20 minuter efter den skapats, annars blir den ogiltig.

Guide taggad med: Skola
warning Created with Sketch.